ZARZĄDZENIE nr 1/8/2020 w sprawie ustalenia dnia 17 sierpnia 2020 roku dniem wolnym od pracy

ZARZĄDZENIE nr 1/8/2020

Prezesa Zarządu Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o. o.

w Złocieńcu

z dnia 06.08.2020 r.

w sprawie ustalenia dnia 17 sierpnia 2020 roku dniem wolnym od pracy

§1

Ustalam dla pracowników Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Złocieńcu, jako dzień wolny od pracy- 17.08.2020 (poniedziałek), za 15 sierpnia 2020 roku wypadający w sobotę tj. w dniu wolnym od pracy.

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 06.08.2020 roku


Autor: Przemysław Radzewicz 2020-08-10 10:41:33
Publikacja: Przemysław Radzewicz 2020-08-10 10:42:08
Modyfikacja: Przemysław Radzewicz 2020-08-10 10:42:08
Skip to content