ZARZĄDZENIE NR 3/8/2021

ZARZĄDZENIE NR 3/8/2021

Prezesa Zarządu

Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Złocieńcu

z dnia 17 sierpnia 2021 roku

w sprawie unieważnienia postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego pn. „Remont dachu budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Adama Mickiewicza 14 w Złocieńcu”

§1

W związku z brakiem wpływu ofert w terminie wskazanym w Zapytaniu ofertowym z dnia 09.08.2021 r. zarządza się unieważnienie postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego pn. „Remont dachu budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Adama Mickiewicza 14 w Złocieńcu”

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezes Zarządu

Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Złocieńcu

Przemysław RADZEWICZ

2021.08.17-BCh11-13-unieważnienie – zarządzenie


Autor: Łukasz Przekadziński 2021-08-17 11:06:52
Publikacja: Łukasz Przekadziński 2021-08-17 11:06:52
Skip to content