ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA DOSTAWĘ ZAMIATARKI CHODNIKOWEJ Z PRZEZNACZENIEM DLA ZAKŁADU GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ SP. Z O.O. W ZŁOCIEŃCU

2021.06.07-zawiadomienie o unieważnieniu postępowania


Autor: Łukasz Przekadziński 2021-06-07 10:02:05
Publikacja: Łukasz Przekadziński 2021-06-07 10:02:05
Skip to content