Zgłoszenia awarii

W dni powszednie od poniedziałku do piątku, w godzinach: od 7.00 do 15.00, zgłoszenia awarii i usterek przyjmowane są w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Złocieńcu przy ulicy Piaskowej 1 w pokoju nr 2 (Sekretariat) lub telefonicznie pod numerem telefonu: 94-367-16-07.

Od godziny 15.00 do 7.00 w dni powszednie od poniedziałku do piątku oraz w dni wolne od pracy pełnione są dyżury:

– awarie elektryczne należy zgłaszać na numer telefonu – 512-131-537

UWAGA:

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Złocieńcu ul. Piaskowa 1 informuje, że od 01.01.2022r. Pan Andrzej Lewandowski nie będzie świadczył usług WOD. KAN. , C.O., GAZ. dla naszego Zakładu.

Od 01.01.2022r. usługi w zakresie instalacji c.o., gazowej i wodnej będzie świadczyć firma MAS- SYSTEM Grzegorz Sycz tel. 785 424 041 awarie dotyczące kanalizacji sanitarnej można również zgłaszać do MUREK Ryszard Jóźwiak tel. 669 080 487

Telefon alarmowy – 112

Policja – 997

Pogotowie ratunkowe – 999

Straż pożarna – 998

Pogotowie energetyczne 991

Pogotowie gazowe – 992

Pogotowie ZWiK – 994

Kominiarz – 607-576-682

Straż Miejska – 94-367-12-72

GAWEX-MEDIA – 94-712-70-05

Zgłoszenia można przekazywać również za pośrednictwem internetu, poprzez poniższy formularz kontaktowy.


 


Autor: ZGM 2016-09-14 11:30:27
Publikacja: ZGM 2022-01-13 11:02:19
Modyfikacja: ZGM 2022-01-13 11:02:19
Skip to content